Dílny

Výtvarná dílna:
Jitka Raczewská, Jiří Brouček, Jiřinka Sládečková.
John Solagbade (BG)- TAIJI FOR DAILY LIVING
John will teach a three–hour seminar which is designed to give participants simple tools and concepts that directly access the foundations of Taiji. This will enable the aspirant to cultivate the benefits of Taiji within their everyday life. This will be taught through simple seated and standing Taiji meditation postures.

TAIJI PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT
John Solagbade Vás provede tříhodinovým seminářem, který byl sestaven tak, aby cvičencům poskytl jednoduché nástroje a koncepty, které jsou přímou cestou k základům Taiji. Skrze prosté meditační pozice vsedě a ve stoje bude aspirantům umožněno naučit se pěstovat užitky, které Taiji přináší v každodenním životě.